ભૂલથી પણ ના રાખશો આ પાસવર્ડ્સ.. બાકી અકાઉન્ટ થઈ શકે છે હેક..

સાઈબર હુમલા પાછળનું સૌથી મોટું કારણ અનસેફ પ્રાઈવેટ ડેટા અને પાસવર્ડનું હેક થવું છે. અને આ સાઈબર હુમલાને ઓછા કરવા માટે પાસવર્ડ સુરક્ષિત અને મજબૂત હોય તે ખુબ જરૂરી છે.. પરતું સાઈબર સિક્યૉરિટી ફર્મ્સના અભ્યાસ મુજબ કેટલાક પાસવર્ડ ખુબ જ અસુરક્ષિત અને સરળ હોય છે જેને સરળતાથી હેક કરી શકાય છે.. સિક્યોરિટી સર્વિસ ફર્મ Splash Dataએ 50 લાખ કરતા વધારે લીક પાસવર્ડ્સની તપાસ કરી છે. ત્યારબાદ આ ફર્મ દ્વારા સૌથી અસુરક્ષિત પાસવર્ડનું લિસ્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. આ પાસવર્ડ્સનો ઉપયોગ ક્યારેય કોઈ પણ અકાઉન્ટ માટે કરવો નહીં.

123456

123456789

Password

1234567

12345678

12345

Iloveyou

111111

123123

abc123

admin

lovely

7777777

Welcome

888888

princess

dragon

password1123

Michael

Sunshine

Liverpool

777777

Donald

Freedom

Football

Nothing

Shadow

121212

biteme

ginger

Join the discussion

Your email address will not be published. Required fields are marked *